Převodník RS232/485

Je to v celku jednoduchý převodník. Úrovně sériové portu PC (232) se pomocí obvodu MAX232 převedou na 5V signál a ten dále postupuje na budič 75176 sběrnice RS485. Přepínání budiče této sběrnice mezi příjmem a vysíláním zajišťuje procesor AT90S2313.
Převodník potřebuje napájení stabilizovanými 5V.

Na propojení převodníku s PC je potřeba v podstatě libovolný 3drátový kabel s kříženým RX/TX. Pokud osadíme na pozici konektoru X1 CAN9V - vidlici (pro běžně dostupný kabel v PC prodejnách) propojíme propojky SV2 a SV3 do pozic 1-2. Pokud máme kabel např. vlastní výroby s CAN9Z (zásuvka), propojíme propojky SV2 a SV3 do pozic 2-3.

Pomocí DIP přepínače a následující tabulky můžeme vybrat potřebnou komunikační rychlost. DIP přepínač stačí osadit na pozice 1-4, případně nahradit propojkami, pokud potřebujeme jen jednu rychlost.
 

přenos. rychlost DIP4 DIP3 DIP2 DIP1
2400 ON ON ON ON
4800 ON ON ON OFF
9600 ON ON OFF ON
14400 ON ON OFF OFF
19200 ON OFF ON ON
28800 ON OFF ON OFF
38400 ON OFF OFF ON
57600 ON OFF OFF OFF
115200 OFF ON ON ON

Nastavení rychlosti proveďte před zapnutím. Pokud se po zapnutí rozsvítí LED, znamená to, že byla nastavena neznámá kombinace.

Podklady ke stažení:
Schéma převodníku
Spoj převodníku nezrcadleně!
Rozmístění součástek a propojek