Přestavník pomocí MemWire

Na této stránce bych chtěl postupně zveřejnit poznatky práce s přestavníky, pracující na principu závislosti délky na teplotě. Postup na výrobu a vysvětlení funkce najdete na stránkách www.litomysky.cz, kde si můžete objednat i všechny potřebné díly. Jeden přestavník přijde na 70 Kč.

Napětí na přestavníku nesmí přesáhnout 3V. Z mých dosavadních zkušeností doporučuji napětí asi 1,5V, při kterých protéká proud 200 mA v trvale sepnutém stavu. Tento stav je z důvodu energetické náročnosti nevyhovující (protože předpokládáme několik seplých výhybek najednou a to by vedlo ke zbytečnému zvýšení výkonu zdroje). Proto jsem se začal zabývat možnostmi, jak dosáhnout snížení příkonu přestavníku při nezměněné funkci.

Nejprve jsem zkoušel postupné přepínání více výhybek (multiplexování). Ze zkoušek však vyšlo maximální číslo dvě, což se mi zdálo málo.
Nyní zkouším pulsní regulaci PWM. Zatím mi vychází, že poměr 70 mikrosekund sepnuto a 30 mikrosekund vypnuto je dostačující pro udržení výhybky v požadovaném směru. A zdroj je přitom jen lehce vlažný narozdíl od trvalého sepnutí, kdy jsem na něm nemohl udržet ruku. Nicméně pro dobré a včasné přestavení výhybky jej doporučuji na 3 - 4 sekundy trvale sepnout.

Jelikož předpokládám spínání přestavníků pomocí bipolárních tranzistorů (zvlášť či integrovaných), je nutné, zvýšit napájecí napětí na asi 2,8V.
24.8.2003
Další zkouška pokračovala zavedením nových procesorů ATMEL AVR, konkrétně AT90S2313. Tyto procesory umožňují použití čítače CT1 v módu PWM. Při nastavení opakovací frekvence 140Hz a přibližně 60% úrovně jsem dosáhl odpovídající přestavovacího času do 5s v obou směrech. Zatím to vypadá jako nejlepší způsob přepínání těchto výhybek.
Úprava schématu: Vstup 1 - reset připojit přes 4k7 na VCC (R4,C3 zrušit). Zbytek zůstane.

Zkušební zapojení můžete sestavit například dle následujícího schématu:
schéma řízení memwire 28.2.2003