Časový vypínač

 Tento vypínač byl vyvinut k automatickému odpojení zařízení po stanovené době, pokud nejsou vypnuta manuálně. Obsahuje 5 na sobě nezávislých vypínačů s centrálním časováním.

Popis:

Celé zařízení obsluhuje procesor 89C2051 s programem ve své vnitřní paměti. Po zapnutí napájení se procesor inicializuje a uvede se do režimu malé spotřeby a v tomto stavu zůstává, dokud nezmáčkneme libovolné tlačítko. Po zmáčknutí tlačítka procesor sepne příslušné výstupní relé a začne počítat čas do vypnutí. Pokud chceme světlo zhasnout, zmáčkneme opět příslušné tlačítko. Svítilo-li jen jediné světlo, procesor se opět uvede do stavu malé spotřeby. Pokud v době, kdy svítí některé světlo, sepneme další výstup, doba od zapnutí se vynuluje a začne se počítat znova.

Provedení:

Celý vypínač je na jednostranné desce s plošnými spoji se 14 drátovými propojkami. Všechny součástky jsou v základním teplotním provedení pro klasickou montáž. Číslicové integrované obvody jsou umístěny v objímkách.

Při osazování postupujeme od nízkých součástek k vyšším. Nakonec si necháme tlačítka a LED, které nejprve rozmístíme na předním panelu a propojíme vodiči s plošným spojem (tlačítka přes konektory K1-3). Na stabilizátor 7805 umístíme chladič DO1. Na tlačítka je vhodné umístit blokovací kondenzátory 1n. LED diodu D13 a odpor R14 není nutno osazovat.

Zařízení obsahuje vlastní síťový zdroj a je v provedení dvojité izolace a tedy stačí dvouvodičové připojení. Pokud však některé spínané zařízení není v tomto provedení a vodiče nejdou přes rozvodnici s možností uzemnění, je nutno vést zemnící vodič přes tento vypínač.

Rozpis součástek:

Rezistory Hodnota/Typ Kondenzátory Hodnota/Typ Polovodič. souč. Typ
R1 RR 8x4k7 A 5% R síť na tlačítkách 1n ker IO1 89C2051-24PC
R16 RR 6x1k5 A 5% R síť C1-2 33p ker IO5 74HCT30
R2 47k C3-4 100n ker IO4 74HCT04
R4-5, R7-9 3k9 C6 47u/10V elyt. IO3 7805
R11-15 100k C5 1000u/10V elyt D1 B250C1500
    C7 220u/25V elyt. D2-6 1N4007
Ostatní Typ Ostatní Typ D7-12 lib. LED 5 2mA
Re1-5 RELEH100FD05 Tlačítko P-M312 xxx T1-5 BC546A
Tr1 TR EI38/13,6-1x6 Konektor S1G40 T10-14 BC556A
X1 Q12MHz K5-10 ARK710I/2    
Patice SOKL14 Objímka na LED    
Patice SOKL20 Krabička U-KM60    

Specifikace součástek je provedena podle katalogu GM elektronik a cena dle něj je přibližně 800,- Kč.

Schéma
Podklady pro plošný spoj