Budík

Digitální hodiny s budíkem

Hodiny v této verzi obsahují budík zatím s jedním časem aktivace, zálohované vnitřní hodiny, které fungují i při výpadku hlavního napájení. Celé jsou ovládané čtyřmi tlačítky. Pokud osadíme LCD s podsvětlením, je automaticky regulován podle světla okolí.

Popis:

Celé zařízení obsluhuje procesor 89C51 s programem ve své vnitřní paměti. Po zapnutí síťového napájení se rozsvítí zelená LED dioda, která signalizuje přítomnost napájení, procesor inicializuje a na displeji LCD se ukáže čas a datum. (Pokud nemáme osazenu zálohovací baterii, ukáže se nám čas i datum nula - případně náhodné znaky).

Nastavení hodin: Pokud chceme změnit datum a čas, postupujeme následovně:

 1. Zmáčkneme # pro vstup do programovacího módu
 2. Na LCD se zobrazí výběr, zda chceme změnit nastavení budíku či hodin a datumu
 3. Zmáčkneme # - čas a datum
 4. Zobrazí se nám "Zadej čas" a kurzor bliká na desítkách hodin
 5. Tlačítky + a - vybereme požadovanou číslici
 6. A zmáčkneme * pro potvrzení a pokračujeme další číslicí až na jednotky vteřin
 7. Po jejich potvrzení se zobrazí hláška zda čas na spodním řádku odpovídá. - * = Ano, # = Ne
 8. Pokud ano, zmáčkneme *, pokud ne, dáme # a vrátíme se zpět na bod 4.
 9. Po zmáčknutí * se zobrazí "Zadej datum" a kurzor bliká na dnech v týdnu
 10. Tlačítky + a - vybereme zprávný den a potvrdíme *.
 11. Dále postupujeme jako u hodin.
 12. Po potvrzení se nás program opět zeptá, zda je nastavení v pořádku. - * = Ano, # = Ne
 13. Po dalším potvrzení se nám zobrazí správně jdoucí hodiny s datumem.
Upozornění: Po dobu nastavování hodin a datumu jsou hodiny zastaveny. Tím můžeme nastavit hodiny a datum a před posledním potvrzením vyčkat např. časového znamení třeba v rádiu.

 

Nastavení budíku:

 1. Zmáčkneme # pro vstup do programovacího módu
 2. Na LCD se zobrazí výběr, zda chceme změnit nastavení budíku či hodin a datumu
 3. Zmáčkneme * - budík
 4. Zobrazí se nám "Zadej čas"
 5. Zadáme patřičný čas stejný způsobem jako u nastavování hodin.
 6. Po jeho potvrzení se nás program zeptá, zda je nastavení v pořádku. - * = Ano, # = Ne
 7. Po následném potvrzení se zobrazí opět čas a datum.
 8. Aktivace a deaktivace budíku (natahování) se provádí zmáčknutím * v běžném provozu - na LCD jsou zobrazeny hodiny a datum

Provedení:

Celé hodiny jsou na jednostranné desce s plošnými spoji (+ BRD klávesnice )se 4 drátovými propojkami. Všechny součástky jsou v základním teplotním provedení pro klasickou montáž. Integrované obvody jsou umístěny v objímkách.

Při osazování postupujeme od nízkých součástek k vyšším. Nakonec si necháme tlačítka (které osadíme na zvlášť DPS), LED, piezo a fotoodpor, pro které si nejprve připravíme přední panel a následně propojíme vodiči s plošným spojem (tlačítka přes konektory SV1). LCD připojíme přes jednořadé kolíky ohnuté (S1G40W) Na stabilizátor 7805 umístíme chladič DO1. Pokud použijeme samovybuzovací piezo, neosazujeme IC3, C5, C6, R5, R6

Zařízení obsahuje vlastní síťový zdroj a je v provedení dvojité izolace a tedy stačí dvouvodičové připojení.

Rozpis součástek:

Rezistory   Kondenzátory   Polovodič. součástky  
27R R13 22p ker C1,C2 AT89C51P IC1
680R R11 100n ker C9,C10 PCF8583P IC2
1k0 R16 47u/10V elyt C4 (NE555) IC3
1k5 R10,R17 1000u/10V elyt C8 LCD1602 SV2-3
4k7 R1,R2,R3,R4 2200u/16V elyt C7 7805 IC4
10k R7,R8,R9,R12     1N4007 D1
        P6KE5V8 D2
Trimry   trimr   L53 - žlutá D3
PTH10 - 10k R14 20p C3 L53 - zelená D5
PTH10- 1k0 R15     B250C1000DIL D4
        BC546 T1-T5
Fotoodpor          
10k RF        
           
Ostatní          
trafo 230/6V 1,6VA TR1 Patice Sokl40    
poj. pouzdro F1 Patice Sokl8 (2s)    
kryt poj pouzdra          
Pojistka T32mA          
piezo SP1        
krystal 12MHz Q1        
krystal 32,768 kHz Q2        
AKU 3V6 100mAh G1        
S1G40W SV2-3        
P-B1720          
Chladič DO1          
krabička          

Schéma budíku
Schéma klávesnice
Podklady pro plošný spoj
Podklady pro plošný spoj klávesnice

Budík